วิธีการทำ Hotspot Load Balance Step By Step

posted in: บทความ Mikrotik | 0

วิธีการทำ Hotspot Load Balance Step By Step

รูปแบบการทำ Hotspot  Load Balance_PCC กับอุปกรณ์ Mikrotik Router OS โดยทำ Modem-ISP เป็น Bridge (Fix ip ที่ Modem เพื่อเอาไว้ Manage) แล้วทำ PPPOE-Client ที่อุปกรณ์ Mikrotik มาดูรูปแบบการ Config-Winbox กันเลยดีกว่า

1/  สร้าง IP Interface ขา LAN   IP >>> Address กด+ แล้วใส่ IP Class ตามที่ตัวเองต้องการ แล้วเลือกขา Interface

image001

2/ สร้าง PPPOE-Client ตามขา WAN  PPP >>> กด + PPPOE-Client  ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย

image002

3/ ไปที่แถบ General >>> แล้วเลือกขา Interface ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย

image003

4/ ไปที่แถบ >>> Dial Out ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย แล้วใส่ User / Password ตาม ISP

image004

5/ สร้าง PPPOE-Client อีกหนึ่งขาที่ 2 ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย

image005

6/ ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย แล้วใส่ User / Password ตาม ISP

image006

7/ สร้าง DNS ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ  IP >>> DNS

image007

8/ ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ แนะนำให้ใส่ค่า DNS ตาม ISP นั้นๆ

image008

9/ สร้าง NAT เพื่อให้แต่ละ WAN ออกอินเตอร์ได้  IP >>> Firewall >>> NAT

image009

10/ ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ  Chain: srcnat >>> Out Interface: pppoe-out1 (ตามที่ทำเอาไว้)

image010

11/ เลือกที่แถบ Action ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image012

12/ สร้าง NAT แบบเดิมอีกครั้ง แล้วเลือก Out Interface ให้ถูกขา ที่ทำเอาไว้ ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image013

13/ เลือกที่แถบ Action ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image014

14/ สร้าง Mangle  โดยทำตามรูปภาพเลยครับผม  IP >>> Firewall >>> Mangle

image009

15/ ไปที่แถบ Mangle แล้วกด + ขึ้นมา

image015

16/ Load Balance สูตรนี้ต้องทำ Input แต่ละขา pppoe ด้วยนะครับ ทำตามรูปภาพเลยครับผม

Chain: input  >>> Interface : pppoe-out1

image017

17/ ไปที่แถบ Action ทำตามรูปภาพเลยครับผม ตรง New Connection Mark ให้ตั้งชื่อเอง สื่อที่เราจะ Mark Connectoin ขา WAN แล้วเลือกให้ถูก (จะต้องติ๊ก Passthrouqh ด้วย)

image018

18/ ทำเหมือนเดิม (แต่เลือก pppoe-out ให้ถูก แล้ว Mark Connectoin ขา WAN ให้ถูก) Input แต่ละขา pppoe ด้วยนะครับ ทำตามรูปภาพเลยครับผม  Chain: input  >>> Interface : pppoe-out2

image019

19/ ไปที่แถบ Action ทำตามรูปภาพเลยครับผม ตรง New Connection Mark ให้ตั้งชื่อเอง สื่อที่เราจะ Mark Connectoin ขา WAN แล้วเลือกให้ถูก (จะต้องติ๊ก Passthrouqh ด้วย)

image020

20/ Load Balance สูตรนี้ต้องทำ output เพื่อ Mark Connection ทำตามรูปภาพเลยครับผม

Chain: output  >>> Connection Mark  เลือกชื่อที่เราตั้งไว้ ตอนที่ทำตรง Action : input

image021

21/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือก Action : mark routing  >>> New Routing Mark : ให้ตั้งชื่อ สื่อที่เราจะ Mark Routing (ผมตั้งชื่อสื่อ To-pppoe-out1 (ไม่ต้องติ๊ก Passthrough)

image022

22/ ทำเหมือนเดิม output (แต่เลือก Connection Mark ให้ถูก ที่เราได้ตั้งชื่อไว้) ทำตามรูปภาพเลยครับผม

image023

23/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือก Action : mark routing  >>> New Routing Mark : ให้ตั้งชื่อ สื่อที่เราจะ Mark Routing (ผมตั้งชื่อสื่อ To-pppoe-out2 (ไม่ต้องติ๊ก Passthrough)

image024

24/  สร้าง Prerouting เพื่อที่จะแบ่ง Balance ตาม PCC(Per-Connection-Classifier)  Chain: Prerouting >>> In Interface (ให้เลือกขา Local ตาม Interface จริงๆ) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image025

25/ ไปที่แถบ Advanced เพื่อจะแบ่ง (Per-Connection-Classifier) จะต้องคำนวณตามแบนวิธที่ได้จาก ISP นั้นๆ ในกรณีนี้ผมทำแบบ 10Mbps/1Mbps  , 10Mbps/1Mbps ลิ้งเท่ากัน (ขอยังไม่อธิบายเรื่องคำนวณลิ้งที่ไม่เท่ากันนะครับ)  ให้เลือก Per-Connection-Classifier  >>>  both addresses and ports : 2/0 (เพราะว่าหารลงตัวที่ 1 ต่อ 1 รวมกันเป็น 2 เลยต้องทำ 2/0 – 2/1) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image026

26/ ไปที่แถบ Extre ให้เลือก Address Type : local >>> แล้วติ๊ก Invert แล้วไปที่ Hotspot >>> auth (ในกรณีนี้ถ้าทำ Hotspot ให้ทำตรงนี้ด้วย แต่ถ้าไม่ทำ Hotspot ก็ไม่ต้องทำส่วนนี้ครับ) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลย

image027

27/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือกที่ Mark Connection >>> New Connection Mark : (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ New Connection Mark ก่อนหน้านี้ เช่น pppoe-out1-conn) *** จะต้องติ๊ก Passthrough แล้วกด OK

image028

28/ ทำเหมือนเดิม สร้าง Prerouting  Chain: Prerouting >>> In Interface (ให้เลือกขา Local ตาม Interface จริงๆ) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image025

29/ ไปที่แถบ Advanced ให้เลือก Per-Connection-Classifier  >>>  both addresses and ports : 2/1

image029

30/ ไปที่แถบ Extre ให้เลือก Address Type : local >>> แล้วติ๊ก Invert แล้วไปที่ Hotspot >>> auth (ในกรณีนี้ถ้าทำ Hotspot ให้ทำตรงนี้ด้วย แต่ถ้าไม่ทำ Hotspot ก็ไม่ต้องทำส่วนนี้ครับ) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลย

image027

31/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือกที่ Mark Connection >>> New Connection Mark : (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ New Connection Mark ก่อนหน้านี้ เช่น pppoe-out2-conn) *** จะต้องติ๊ก Passthrough แล้วกด OK

image020

32/ สร้าง Prerouting เพื่อจะ Mark Routing (กำหนดเส้นทางของ Connection) Chain: Prerouting >>> In Interface (ให้เลือกขา Local ตาม Interface จริงๆ) >>> Connection Mark (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ Connection Mark ก่อนหน้านี้ เช่น pppoe-out1-conn) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image031

33/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือกที่ Mark Routing >>> New Routing Mark : (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ New Routing Mark ก่อนหน้านี้ เช่น to-pppoe-out1) *** ไม่ต้องติ๊ก Passthrough แล้วกด OK

image032

34/ ทำเหมือนเดิม Prerouting >>> Chain: Prerouting >>> In Interface (ให้เลือกขา Local ตาม Interface จริงๆ) >>> Connection Mark (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ Connection Mark ก่อนหน้านี้ เช่น pppoe-out2-conn) ทำตามรูปภาพด้านล่างเลยครับ

image033

35/ ไปที่แถบ Action แล้วเลือกที่ Mark Routing >>> New Routing Mark : (ให้เลือกที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ตอนที่ New Routing Mark ก่อนหน้านี้ เช่น to-pppoe-out2) *** ไม่ต้องติ๊ก Passthrough แล้วกด OK

image034

36/ ส่วนนี้คือการทำ Routes แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ : Failover Link , Balance Link

image035

37/ ขั้นตอนการทำ Failover Link : Master Link  >>> กด +  Dst Address: 0.0.0.0/0 คือไม่ต้องระบุ IP ปลายทาง Gateway: ให้เลือก WAN ที่ใช้งาน เช่น pppoe-out1 >>> Check Gateway: ให้เลือก Ping >>> Distance (ตรงนี้ให้เลือกเป็น 1 เพราะว่าเป็น Master Link) ขออธิบายนิดนึง ค่าน้อยจะเป็น Master ค่าสูงกว่าจะเป็น Backup

image036

38/ ทำเหมือนเดิม Failover Link : Backup Link  >>> กด +  Dst Address: 0.0.0.0/0 คือไม่ต้องระบุ IP ปลายทาง Gateway: ให้เลือก WAN ที่ใช้งาน เช่น pppoe-out2 >>> Check Gateway: ให้เลือก Ping >>> Distance (ตรงนี้ให้เลือกเป็น 10 เพราะว่าเป็น Backup Link) เพราะว่าเป็นค่าที่สูงกว่า

image038

39/ ขั้นตอนการทำ Balance Link :  >>> กด +  Dst Address: 0.0.0.0/0 คือไม่ต้องระบุ IP ปลายทาง Gateway: ให้เลือก WAN ที่ใช้งาน เช่น pppoe-out1 >>> Check Gateway: ให้เลือก Ping >>> Routing Mark (ให้เลือกชื่อที่เราตั้งไว้ตอนที่ทำ Mangle เช่น to-pppoe-out1 (ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย)

image040

40/ ทำเหมือนเดิม Balance Link :  >>> กด +  Dst Address: 0.0.0.0/0 คือไม่ต้องระบุ IP ปลายทาง Gateway: ให้เลือก WAN ที่ใช้งาน เช่น pppoe-out2 >>> Check Gateway: ให้เลือก Ping >>> Routing Mark (ให้เลือกชื่อที่เราตั้งไว้ตอนที่ทำ Mangle เช่น to-pppoe-out2 (ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย)

image042

41/ ขั้นตอนส่วนเป็นการทำ Hotspot ที่ทำงานกับ Load Balance วิธีการ Config ก็ไม่ได้แตกต่างกัน

ไปที่ IP >>> Hotspot

image044

42/ ไปที่แถบ Servers  >>> กดที่ Hotspot Setup ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย

image045

43/ ให้เลือก Interface ให้ถูก (ที่เราจะทำวง Hotspot) แล้วก็กด Next

image047

44/ ส่วนตรงนี้ ผมจะไม่ติ๊กที่ Masquerade Network แล้วกด Next

image048

45/ ส่วนตรงนี้คือ Address Pool ที่จะแจก IP ให้กับเครื่องลูกข่าย (ตั้งค่าตามสบายว่าจะเว้นถึงเบอร์อะไร) แล้วกด Next

image049

46/ ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย  แล้วกด Next

image050

47/ ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย  แล้วกด Next

image051

48/ ส่วนตรงนี้เป็นการกำหนดค่า DNS Servers ของแต่ละ Provider ซึ้งแต่ละเจ้าก็มีของเขา แต่ถ้าเป็น DNS Servers กลาง ก็ต้องเป็น Google : 8.8.8.8 / 8.8.4.4

image052

49/ ตรงส่วนนี้ผมใช่ชื่อที่ตั้งเอง logout.com (โดยเวลาลูกค้าออกจากระบบ Hotspot ให้พิมคำนี้ จะขึ้นสถานะว่าเราจะออกจากระบบไหม) ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย  แล้วกด Next

image053

50/ ไปที่แถบ Server Profiles แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่เราได้สร้างเอาไว้ >>> Login แล้วติ๊กเอาค่า Cookie ออก ทำตามรูปถาพด้านล่างเลย แล้วกด OK

image054

51/ ไปที่แถบ Walled Garden IP List >>> แล้วกด + ตามรูปถาพด้านล่างเลย แล้วกด OK  (ส่วนตรงนี้เป็นการสร้าง IP Manage-Mikrotik เพื่อที่จะไม่ติดหน้า ล๊อคอิน)

image056

เสร็จสิ้นขั้นตอนการ Config เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้จริง เพราะว่าผมเอาแบบที่ทางผมได้วางให้กับลูกค้าหรือวางระบบ ((ส่วนเรื่องการ Manage-Modem ของแต่ละ ISP ก็ไปสร้าง IP เป็นวงเดียวกับ Modem และไปทำ NAT เพิ่ม แค่นี้ก็สามารถ Manage-Modem ได้แล้วครับ))

บริษัท อมานะห์  เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

137 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

Tel: 087-1118415 , 092-2708856

Email: faisol.p@amanah-network.com

ขอบคุณมากๆครับ

ไฟซ้อล  พุ่มประดิษฐ์

Leave a Reply